PRESPEKTIVA: Si e shohim botën?!

Prespektiva individuale
Prespektiva individuale është këndvështrimi jonë, përmes të cilës e shohim dhe e përjetojmë botën në realitetin fizik 3 dimensional në të cilin jetojmë. Në fillim, kur më erdhi idea për aktivizimin e blogut dhe postimeve të mija online, gjëja e parë për të cilën kam mendu është si me pasqyru sa ma qartë prespektivën time prej të cilës munden me mësu të tjerët. Prespektiva ime ashtu si edhe e juaja është unike, andaj të kërkosh që të tjerët të pajtohen me mendimet e tua dhe mënyrën se si e sh...
More

Si me tejkalu trurin reptilian?

Në rast situatash rreziku, njeriu udhëhiqet nga truri instiktiv i cili vepron si mekanizëm mbrojtës për trupin e njeriut. Ka disa kohë që për shkak të polarizimeve të mëdhaja në shoqërinë tonë, ka fillu me u zgjeru me të madhe numri i njerëzve që shikojnë nëse i takon grupit të tyre apo jo; a je për këtë parti apo tjetrën, a shkon në xhami apo në kishë me u fal, a e ke kry shkollën private apo të shtetit, a punon me buxhet të Kosovës apo internacional, a jeton në shpi apo banesë (mundësis...
More